ŽIVOT

Pro každé Já je podstatná jeho existence - život.
Bez života neí relevantní hovořit o zdraví, svobodě, nezávislosti, spokojenosti ani jiných aspektech smyslu bytí ... .

EMERGENCY
           STAVY AKUTNÍ NOUZE

Služby, návody a rady pro řešení bezprostředně život ohrožujících stavů
a situací.

Tísňová volání:
                           tíseň                 112

                           lékař                155

                           policie             158
                          požárníci          150

                          obecní policie  156

Spirit QiiQ:            733 403 400  

Život má přednost před byrokracií
a úředními postupy.        

STABILIZATION
KOMPENZACE STAVŮ
 AKUTNÍ NOUZE

Služby, návody a rady pro řešení stabilizovaných, přesto život ohrožujících stavů a situací.

AFTERCARE
NÁSLEDNÁ PÉČE

Služby, návody a rady pro řešení bezprostředně zdraví ohrožujících stavů
a situací.