O nás

Náš tým je tu pro Vás i Vaše blízké.


Stále si doplňujeme vzdělání, rozvíjíme své dovednosti
a schopnosti, abychom uměli pomoci sobě a svým nejbližším.

 
To je předpoklad pro to, abychom uměli předat své zkušenosti
a uměli pomoci i Vám.

Jsme hluboce přesvědčeni o službách
jež poskytujeme.

Nabízíme jen to, s čím máme dlouhodobou osobní zkušenost, co používáme a vyzkoušeli jsme

sami na sobě nebo rodinných příslušnících,                                          svých blízkých a přátelích.

Jsme otevření, svobodní a nezávislí.

Nejsme zdravotnickým zařízením ve smyslu standardů České lékařské komory

a Ministerstva zdravotnictví České republiky

nebo Evropské Unie.

Neposkytujeme služby hrazené zdravotními pojišťovnami.


Nečerpáme dotace ani granty.

QiiQ Clinic financujeme přímo, bez prostředníků,
z peněz od našich zákazníků a podle toho
se k zákazníkům také chováme - s úctou,
vzájemným pochopením
a snahou o zákazníkovu maximální spokojenost.

Živí nás konkrétní výsledky, jež bezprostředně hodnotí náš klient.

Ve staré Číně lékaře platili lidé pouze v době svého zdraví a v plné síle.
V nemoci lékař léčil bez honoráře.
Tento princip motivoval lékaře k péči o pacienta zejména s důrazem na prevenci,
bez motivace mít co nejvíce nemocných užívajících léky.

  Cílem bylo uzdravení a zdraví, nikoliv doživotní léčba.

Bylo by prospěšné se k těmto kořenům vrátit.
QiiQ Clinic jde touto cestou.

Našimi hodnotami jsou život, zdraví, svoboda, nezávislost, spokojenost, .... předpoklady
ke šťastnému bytí.

Naším cílem je prosperita jednotlivce,
kterou co nejohleduplněji, pokud možno vůbec, zasahuje do prosperity jiného.

JSME QIIQ CLINIC.