VÝZKUM

Výzkum, podobně jako vývoj je jedním z nejzajímavějších oborů lidské aktivity. Člověk musí být koncentrován a pečlivý.
Musí být v kondici ducha i těla, aby vytvořil podmínky pro úspěch.