ZDRAVÍ

ZDRAVÍ

Služby, návody a rady pro řešení zdraví ohrožujících stavů a situací.

Co je a co není zdraví,
parametry, měření a diagnostika.

QIIQ CLINIC

SUPORT

KOMPLEXNÍ PÉČE

STRATEGIE DLOUHOVĚKOSTI

LONGEVITY STRATEGY

Služby, návody a rady pro dlohověkost ve zdraví a spokojenosti.

PREVENCE a NEINVAZIVNÍ AUTOVAKCINACE

Uvědomme si, že

zdraví je největším bohatstvím jež ve svých životech máme. Nelze jej ničím odpovídajícím nahradit. Nezapomínejme, že svým zdravím ovlivňujeme i zdraví svých dětí, nejbližších i celé společnosti. Naše zdraví ovlivňuje i život ostatních živých bytostí a to v tom nejobecnějším smyslu slova.
Být zdráv a mít snahu se uzdravit je naše odpovědnost a povinnost vůči životu jako takovému.

16.11.2016 v Praze zakladatel QiiQ Clinic F.Filosof