ZDRAVÍ

Uvědomme si, že

zdraví je největším bohatstvím jež ve svých životech máme. Nelze jej ničím odpovídajícím nahradit. Nezapomínejme, že svým zdravím ovlivňujeme i zdraví svých dětí, nejbližších i celé společnosti.
Naše zdraví ovlivňuje i život ostatních živých bytostí a to v tom nejobecnějším smyslu slova.
Být zdráv a mít snahu se uzdravit je naše odpovědnost a povinnost vůči životu jako takovému.

16.11.2016 v Praze zakladatel QiiQ Clinic F.Filosof