VÝVOJ


Vývoj je jedním z nejnáročnějších oborů lidské činnosti.
Zároveň nejperspektivnějším a nejvýnosnějším