RADOST

IDIVIDUÁLNÍ, INTIMNÍ RADOST

FYZIOLOGIE RADOSTI

Jak na deprese, zasmušilost špatnou náladu a tíseň.

Služby, návody a rady pro řešení, uchování si a zpět nabytí

    mladosti, svěžesti, krásy a radosti.                 Pro děti, rodiče, prarodiče                i praprarodiče.
Pro radost sobě samým, radost sobě navzájem i sexualitu. Jak se vyhnout

a kompenzovat stavy a situace ohrožující naši radost a tím i naše uplatnění v profesionálním životě, společnosti, popřípadě i stavům
a situacím ohrožujícím naše vztahy, tedy i naše duševní rozpoložení

a zdraví. 

Tedy i radost a zdraví osob s nimiž přicházíme do styku a osob na nás závislých.

Kdo je a kdo není šťastný.

Parametry, měření a diagnostika.